Середня заробітна плата штатних працівників за видами
економічної діяльності за місяць у 2022 році

 (у розрахунку на одного штатного працівника, грн)
 
січень
Всього
11735
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
11085
Промисловість
13540

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

13211

Переробна промисловість

13268

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

15477

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

12504
Будівництво
9769
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
9444
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
10791
Тимчасове розміщування й організація харчування
9156
Інформація та телекомунікації
11059
Фінансова та страхова діяльність
17302
Операції з нерухомим майном
12107
Професійна, наукова та технічна діяльність
9753
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
9787
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
14740
Освіта
10820
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
13045
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
8337
Надання інших видів послуг
8791

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

Інформацію оновлено 02 Березня 2022 p.