Динаміка середньої номінальної заробітної плати за видами економічної діяльності у 2013 році

(в розрахунку на одного штатного працівника, грн.)
Вид діяльності
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Всього
2341
2319
2457
2494
2532
2741
2788
2691
2621
2613
2588
2817
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
1800
1844
1838
1994
1992
1975
2039
2091
2049
2178
2021
2187
Промисловість
2840
2721
2886
2968
2878
2913
3186
3146
3040
3078
2961
3081
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
5209
5201
5639
5250
4810
4704
5512
5449
5587
5749
5438
5519
Переробна промисловість
2548
2410
2512
2703
2617
2674
2926
2849
2773
2820
2694
2763
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
3032
2952
3279
3155
3240
3284
3422
3579
3181
3121
3141
3531
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
2191
2082
2176
2228
2223
2201
2322
2315
2226
2254
2224
2294
Будівництво
1969
2221
2321
2689
2469
2500
2850
2840
2714
3020
2789
3105
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
1836
1851
1886
1860
1909
1884
1930
1962
1930
1927
1944
2140
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
2251
2203
2959
2499
2600
2716
2840
2944
2865
2821
2653
2650
Тимчасове розміщування й організація харчування
1337
1369
1388
1377
1420
1414
1432
1353
1430
1447
1427
1530
Інформація та телекомунікації
2801
2688
2930
2916
3191
3033
3150
3168
3213
2915
3008
3635
Фінансова та страхова діяльність
4835
4417
4864
4773
5021
4826
5931
5011
4894
5064
6824
4709
Операції з нерухомим майном
1709
1684
1717
1685
1747
1794
1827
1832
1848
1855
1846
1992
Професійна, наукова та технічна діяльність
2101
2214
2276
2396
2413
2666
2662
2730
2720
2456
2630
3056
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
1710
1753
1848
1844
1777
1863
2051
1995
1974
1916
1942
2175
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
2708
2879
2991
3010
3179
3443
3487
3856
3377
3402
3396
4249
Освіта
2258
2228
2278
2373
2460
3078
2774
2364
2471
2394
2352
2598
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
1905
1867
1950
2007
2083
2254
2223
2188
2082
2052
2038
2445
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
2220
2212
2268
2360
2342
2522
2790
2428
2419
2292
2411
2683
Надання інших видів послуг
1447
1526
1655
1499
1570
1564
1595
1634
1579
1708
1607
1870

Примітка. Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.