Динаміка середньої номінальної заробітної плати за видами економічної діяльності  у 2014 році

(в розрахунку на одного штатного працівника, грн.)
Вид діяльності Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
Всього
2407
2402
2526
2538
2640
2878
2915
2782
2818
2826
2856
3161
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
2026
1989
2128
2137
2195
2180
2525
2393
2532
2484
2281
2640
Промисловість
3003
2925
3111
3159
3272
3307
3556
3528
3701
3692
3830
4018
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
5262
5278
5405
5180
4982
5251
5851
5433
5649
5913
5486
5790
Переробна промисловість
2718
2628
2817
2921
3098
3101
3338
3369
3612
3622
3813
3928
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
3298
3230
3464
3433
3457
3537
3663
3607
3499
3298
3550
3969
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
2350
2247
2318
2348
2407
2402
2601
2527
2525
2640
2536
2892
Будівництво
2361
2442
2504
2456
2469
2589
2937
2783
2929
3141
2954
3282
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
1907
1877
1944
1996
2069
2028
2068
2065
2124
2166
2281
2423
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
2492
2502
2814
2800
2845
2741
3093
2954
2944
2926
2766
2997
Тимчасове розміщування й організація харчування
1460
1487
1378
1459
1516
1487
1476
1598
1652
1692
1685
1685
Інформація та телекомунікації
2580
2761
2737
2152
2763
2963
2950
2889
3235
3083
3248
3401
Фінансова та страхова діяльність
4569
4250
4677
4412
4547
4811
5066
4818
4731
4773
4896
5482
Операції з нерухомим майном
1953
1869
2011
2039
2094
2206
2131
1951
2022
2067
2011
2293
Професійна, наукова та технічна діяльність
2132
2167
2332
2295
2402
2597
2623
2959
2455
2449
2353
2793
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
1760
1759
1830
1861
1927
1975
1940
2007
1945
1980
1921
2017
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
2721
2805
3052
2984
3172
3360
3485
3503
3076
3254
3505
4245
Освіта
2230
2269
2318
2338
2449
3238
2806
2405
2566
2567
2490
2818
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
1959
1986
2028
2046
2161
2292
2348
2299
2219
2178
2263
2526
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
2270
2127
2218
2193
2247
2332
2787
2557
2388
2288
2440
2721
Надання інших видів послуг
2002
2004
1964
2246
2107
2025
2114
2256
2861
1864
1959
2208

Примітка. Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.