Динаміка середньомісячної  номінальної заробітної плати за видами економічної діяльності  у 2014 році

(у розрахунку  на одного штатного працівника, грн.)
Вид діяльності Січень Січень-лютий Січень-березень Січень-квітень Січень-травень Січень-червень Січень-липень Січень-серпень Січень-вересень Січень-жовтень Січень-листопад Січень-грудень
Всього
2407
2401
2443
2465
2500
2559
2606
2627
2646
2665
2682
2721
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
2026
2002
2043
2060
2091
2102
2168
2196
2232
2259
2257
2288
Промисловість
3003
2960
3011
3047
3093
3127
3184
3226
3283
3324
3371
3426
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
5262
5268
5313
5279
5223
5229
5316
5328
5364
5413
5421
5447
Переробна промисловість
2718
2667
2717
2768
2835
2878
2938
2992
3067
3123
3188
3252
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
3298
3262
3331
3356
3376
3402
3439
3459
3465
3447
3459
3501
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
2350
2297
2306
2314
2332
2342
2375
2391
2407
2430
2437
2480
Будівництво
2361
2405
2428
2447
2456
2477
2539
2571
2608
2659
2678
2740
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
1907
1894
1911
1929
1958
1962
1984
1989
2001
2027
2050
2078
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
2492
2493
2601
2651
2687
2694
2749
2774
2792
2805
2798
2812
Тимчасове розміщування й організація харчування
1460
1442
1421
1420
1423
1432
1446
1461
1480
1493
1503
1523
Інформація та телекомунікації
2580
2668
2692
2678
2694
2732
2761
2771
2820
2842
2873
2908
Фінансова та страхова діяльність
4569
4398
4493
4470
4489
4540
4604
4630
4639
4646
4668
4724
Операції з нерухомим майном
1953
1904
1936
1958
1997
2029
2036
2023
2021
2026
2029
2045
Професійна, наукова та технічна діяльність
2132
2151
2215
2221
2247
2301
2343
2414
2415
2425
2419
2456
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
1760
1749
1782
1798
1824
1842
1870
1891
1897
1898
1916
1914
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
2721
2761
2854
2890
2949
3011
3086
3127
3116
3127
3164
3248
Освіта
2230
2256
2279
2292
2322
2468
2499
2489
2494
2500
2499
2526
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
1959
1972
1993
2005
2036
2077
2114
2136
2146
2149
2159
2190
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
2270
2126
2153
2159
2170
2179
2254
2280
2282
2281
2298
2336
Надання інших видів послуг
2002
2001
2002
2069
2020
2028
2002
2028
2112
1877
1888
1920

Примітка. Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.