Основні показники ринку праці

 
Одиниця виміру
2017
cічень–березень
січень–червень
Січень–вересень
Економічно активне населення
в середньому за період, тис.осіб
 
 
 
у віці 15-70 років
416,9
418,8
419,1
працездатного віку
411,5
414,2
415,1
Рівень економічної

активності населення

у % до населення
відповідної вікової групи
 
 
 
у віці 15-70 років
55,6
55,9
55,9
працездатного віку
63,8
64,3
64,4
Зайняте населення
в середньому за період, тис.осіб
 
 
 
у віці 15-70 років
359,8
365,8
366,9
працездатного віку
354,4
361,2
362,9
Рівень зайнятості населення
у % до населення
відповідної вікової групи
 
 
 
у віці 15-70 років
48,0
48,8
48,9
працездатного віку
55,0
56,0
56,3
Безробітне населення

(за методологією МОП):

в середньому за період, тис.осіб
 
у віці 15-70 років
57,1
53,0
52,2
працездатного віку
57,1
53,0
52,2
Кількість зареєстрованих безробітних
на кінець періоду,
тис. осіб
10,6
10,3
9,3
в середньому за період, тис. осіб
10,3
10,5
10,3
Рівень безробіття населення

(за методологією МОП):

у % до економічно
активного населення
відповідної вікової групи
 
у віці 15-70 років
13,7
12,7
12,5
працездатного віку
13,9
12,8
12,6
Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку

(в середньому за період)

у % до економічно
активного населення
працездатного віку
2,5
2,5
2,5
Кількість громадян, які мали статус безробітного за період, тис. осіб
 15,2
20,8
24,6
з них працевлаштовано
тис. осіб
2,0
4,6
6,9
Потреба в робочій силі
на кінець звітного
періоду, тис.осіб
2,2
2,7
3,0
Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)
на кінець звітного
періоду, осіб
5
4
3
Середній розмір допомоги по безробіттю
в останньому місяці
звітного періоду,
гривень
1785
1706
1814
у % до відповідного
періоду попереднього
року
127,6
122,6
110,3
Середньооблікова кількість штатних працівників1
тис. осіб
169,2
170,0
170,5
Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому1
у % до
середньооблікової
кількості штатних
працівників
5,9
15,3
22,7
Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню1
у % до
середньооблікової
кількості штатних
працівників
8,1
16,9
24,1
Середньомісячна заробітна плата1
 
 
 
 
номінальна
гривень
5220
5452
5628
реальна
у % до відповідного
періоду попереднього року
130,7
127,3
125,4

Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу «Статистична інформація».

1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

Інформацію оновлено 28 Грудня 2017