Кількість померлих за причинами смерті
у січні–квітні 2021 року

 
 
Коди причин
смерті
за МКХ-10
Осіб
Усього
A00–U85
5041
Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби
A00–B99
51
з них
 
 
туберкульоз
A15–A19
30
xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)
B20–B24
11
Клас ІІ. Новоутворення
C00–D48
475
з них злоякісні
C00–C97
471
Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму
D50–D89
2
Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин
E00–E89
31
з них цукровий діабет
E10–E14
28
Клас V. Розлади психіки та поведінки
F01–F99
12
з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю
F10
12
Клас VІ. Хвороби нервової системи
G00–G98
29
Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу
I00–I99
3272
з них
 
 
ішемічна хвороба серця
I20–I25
2470
алкогольна кардіоміопатія
I42.6
31
цереброваскулярні хвороби
I60–I69
661
Клас Х. Хвороби органів дихання
J00–J98
133
з них грип і пневмонія
J10–J18
70
Клас ХІ. Хвороби органів травлення
K00–K92
236
з них алкогольна хвороба печінки
K70
18
Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини
L00–L98
3
Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини
M00–M99
4
Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи
N00–N98
29
Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період
O00–O99
Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді
P00–P96
8
Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії
Q00–Q99
13
Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках
R00–R99
41
Клас ХХ. Зовнішні причини смерті
V01–Y89
214
з них
 
 
транспортні нещасні випадки
V01–V99
16
випадкове утоплення та занурення у воду
W65–W74
12
нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я
X00–X09
5
випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)
X40–X44, X46–X49
24
випадкове отруєння та дія алкоголю
X45
26
навмисне самоушкодження
X60–X84
46
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження
X85–Х99, Y00–Y09
4
Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей
U00-U85
488
COVID-19, вірус ідентифікований
U07.1
482
COVID-19, вірус неідентифікований
U07.2
6

 

Інформацію оновлено 24 Червня 2021 p.