Кількість померлих за причинами смерті
у січні–вересні 2021 року

 
Коди причин
смерті
за МКХ-10
Осіб
Усього
A00–U85
10617
Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби
A00–B99
117

з них

 
 

туберкульоз

A15–A19
73

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24
15
Клас ІІ. Новоутворення
C00–D48
1104

з них злоякісні

C00–C97
1089
Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму
D50–D89
3
Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин
E00–E89
63

з них цукровий діабет

E10–E14
54
Клас V. Розлади психіки та поведінки
F01–F99
58

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10
57
Клас VІ. Хвороби нервової системи
G00–G98
62
Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу
I00–I99
6929

з них

 
 

ішемічна хвороба серця

I20–I25
5237

алкогольна кардіоміопатія

I42.6
74

цереброваскулярні хвороби

I60–I69
1403
Клас Х. Хвороби органів дихання
J00–J98
297

з них грип і пневмонія

J10–J18
154
Клас ХІ. Хвороби органів травлення
K00–K92
485

з них алкогольна хвороба печінки

K70
43
Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини
L00–L98
8
Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини
M00–M99
12
Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи
N00–N98
52
Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період
O00–O99
1
Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді
P00–P96
20
Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії
Q00–Q99
19
Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках
R00–R99
114
Клас ХХ. Зовнішні причини смерті
V01–Y89
513

з них

 
 

транспортні нещасні випадки

V01–V99
67

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74
59

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09
6

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49
33

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45
51

навмисне самоушкодження

X60–X84
124

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09
24
Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей
U00-U85
760

COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1
753

COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2
7
Інформацію оновлено 23 Листопада 2021 p.