Кількість померлих за причинами смерті
у 2021 році

 
Коди причин смерті
за МКХ-10
Осіб
Усього
A00–U85
15493
Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби
A00–B99
157

з них

 
 

туберкульоз

A15–A19
93

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24
24
Клас ІІ. Новоутворення
C00–D48
1474

з них злоякісні

C00–C97
1457
Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму
D50–D89
5
Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин
E00–E89
88

з них цукровий діабет

E10–E14
77
Клас V. Розлади психіки та поведінки
F01–F99
74

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10
72
Клас VІ. Хвороби нервової системи
G00–G98
80
Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу
I00–I99
9736

з них

 
 

ішемічна хвороба серця

I20–I25
7373

алкогольна кардіоміопатія

I42.6
87

цереброваскулярні хвороби

I60–I69
1998
Клас Х. Хвороби органів дихання
J00–J98
447

з них грип і пневмонія

J10–J18
254
Клас ХІ. Хвороби органів травлення
K00–K92
634

з них алкогольна хвороба печінки

K70
73
Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини
L00–L98
11
Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини
M00–M99
14
Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи
N00–N98
62
Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період
O00–O99
4
Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді
P00–P96
24
Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії
Q00–Q99
22
Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках
R00–R99
155
Клас ХХ. Зовнішні причини смерті
V01–Y89
741

з них

 
 

транспортні нещасні випадки

V01–V99
119

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74
66

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09
8

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49
48

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45
114

навмисне самоушкодження

X60–X84
152

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09
27
Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей
U00-U85
1765

COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1
1755

COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2
10
Інформацію оновлено 15 Червня 2022 p.