ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 
Фактично за січень 2019р.
Темпи зростання (зниження), %
січень 2019р. до
довідково: січень 2018р. до січня 2017р.
грудня
2018р.
січня 2018р.
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду (за даними державної служби зайнятості), тис. осіб
8,5
108,3
99,6
х
Середньомісячна заробітна плата одного працівника
 
 
 
 
номінальна, грн
73241
117,22
122,33
125,24
реальна, %
х
116,72
111,33
112,74
Заборгованість із виплати заробітної плати5, тис.грн
17694,1
62,1
92,3
431,9
Індекс споживчих цін в області
х
100,8
108,9
101,76
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
30885,61
х
х
х
Індекс промислової продукції
х
81,6
96,2
105,3
Обсяг сільськогосподарської продукції, млн.грн.
240,3
х
х
х
Індекс сільськогосподарської продукції
х
х
93,3
102,8
Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт), тис.грн
88721
х
х
х
Індекс будівельної продукції
х
х
136,6
139,8
Капітальні інвестиції, млн.грн
7866,41
х
112,14
105,57
Загальна площа нових житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, тис.м2
371,31
х
120,44
95,97
Експорт товарів, млн.дол. США
720,11
х
104,54
112,77
Імпорт товарів, млн.дол. США
1368,31
х
102,54
118,07
Сальдо (+, –), млн.дол. США
–648,21
х
х
х
Експорт послуг, млн.дол. США
83,21
х
131,14
124,87
Імпорт послуг, млн.дол. США
27,61
х
110,94
143,07
Сальдо (+, –), млн.дол. США
55,61
х
х
х
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн
1363,3
78,8
102,0
107,0
Вантажооборот, млн.ткм
116,9
78,8
110,6
85,0
Пасажирооборот, млн.пас.км
186,4
101,4
103,8
102,5

12018р.

2 Грудень 2018р. до листопада 2018р.

3Грудень 2018р. до грудня 2017р.

4 2018р. до 2017р.

5Станом на 1 січня 2019р.

6Січень 2018р. до грудня 2017р.

7 2017р. до 2016р.

 

Інформацію оновлено 01 Березня 2019 p.