ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 
Фактично за січень–жовтень 2019р.
Темпи зростання (зниження), %
жовтень 2019р. до
січень–жовтень 2019р. до січня–
жовтня
2018р
довідково: січень-жовтень
2018р. до січня–
жовтня
2017р
вересня 2019р.
жовтня
2018р.
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду (за даними державної служби зайнятості), тис. осіб
6,8
85,3
105,2
х
х
Середньомісячна заробітна плата одного працівника
 
 
 
 
 
номінальна, грн
84331
101,32
117,03
119,11
125,81
реальна, %
х
100,52
108,43
109,11
112,61
Заборгованість із виплати заробітної плати4, тис.грн
40488,1
136,2
155,3
х
94,5
Індекс споживчих цін в області
х
100,9
106,7
104,65
107,76
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
22538,21
х
х
х
х
Індекс промислової продукції
х
103,9
87,1
95,6
103,9
Продукція сільського господарства (у постійних цінах 2010р.), млн.грн
6542,5
х
х
х
х
Індекс сільськогосподарської продукції
х
х
х
101,4
104,8
Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт), тис.грн
1580930
х
х
х
х
Індекс будівельної продукції
х
х
х
125,3
93,0
Загальна площа нових житлових будівель, прийнятих в експлуатацію1, тис.м2
308,1
х
х
125,1
105,9
Капітальні інвестиції1, млн.грн
8452,9
х
х
171,1
112,4
Експорт товарів1, млн.дол. США
520,8
х
х
94,8
109,6
Імпорт товарів1, млн.дол. США
1116,9
х
х
107,7
104,2
Сальдо1 (+, –), млн.дол. США
–596,1
х
х
х
х
Експорт послуг1, млн.дол. США
77,7
х
х
124,7
138,7
Імпорт послуг1, млн.дол. США
26,5
х
х
129,3
121,9
Сальдо1 (+, –), млн.дол. США
51,2
х
х
х
х
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн
15504,6
102,1
107,3
109,7
102,9
Вантажооборот, млн.ткм
1635,0
102,3
109,5
105,9
117,5
Пасажирооборот, млн.пас.км
1744,2
102,6
95,8
96,4
108,9

1Показники та порівняння наведено за січень–вересень.

2 Вересень 2019р. до серпня 2019р.

3Вересень 2019р. до вересня 2018р.

4Станом на 1 жовтня 2019р.

5Жовтень 2019р. до грудня 2018р.

6 Жовтень 2018р. до грудня 2017р.

 

Інформацію оновлено 29 Листопада 2019 p.