Витрати на охорону навколишнього природного середовища
за видами природоохоронної діяльності у 2021 році1

 (у фактичних цінах, тис.грн)
 
Усього
У тому числі
капітальні інвестиції
поточні витрати
усього
з них витрати на капітальний ремонт
Капітальні інвестиції та поточні витрати
384245,7
30158,3
832,5
354087,4

у тому числі на

 
 
 
 

охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату

5553,0
2165,4
3387,6

очищення зворотних вод

218520,7
13914,2
753,5
204606,5

поводження з відходами

77022,3
8339,3
68683,0

захист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод

6234,8
6234,8

зниження шумового і вібраційного впливу

33,7
33,7

збереження біорізноманіття і середовища існування

75334,7
5661,4
79,0
69673,3

радіаційну безпеку

3,8
3,8

науково-дослідні роботи природоохоронного спрямування

1439,8
1439,8

інші напрями природоохоронної діяльності

102,9
78,0
24,9

________________________ 

1  Дані можуть бути уточнені.

Інформацію оновлено 10 Червня 2024 p.