Витрати на охорону навколишнього природного середовища
за напрямами природоохоронної діяльності у 2022 році1

 (у фактичних цінах, тис.грн)
 
Усього
У тому числі
капітальні інвестиції
поточні витрати
усього
з них витрати на капітальний ремонт
Капітальні інвестиції та поточні витрати
467156,4
47574,3
426,8
419582,1

у тому числі на

 
 
 
 

охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату

8736,9
6146,5
2590,4

очищення зворотних вод

254748,7
19344,8
426,8
235403,9

поводження з відходами

123419,5
14028,3
109391,2

захист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод

301,0
219,7
81,3

зниження шумового і вібраційного впливу

4063,0
3971,0
92,0

збереження біорізноманіття і середовища існування

73694,9
3737,0
69957,9

радіаційну безпеку

7,3
7,3

науково-дослідні роботи природоохоронного спрямування

1668,1
1668,1

інші напрями природоохоронної діяльності

517,0
127,0
390,0

________________________ 

1  Дані можуть бути уточнені.

Інформацію оновлено 10 Червня 2024 p.