Витрати на охорону навколишнього природного середовища
за видами економічної діяльності у 2021 році1

 (у фактичних цінах; тис.грн)
 
Код за
КВЕД-2010
Капітальні інвестиції
Поточні витрати
Усі види економічної діяльності
 
30158,3
354087,4

Сільське, лісове та рибне господарство

А
4689,0
19554,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В
555,2

Переробна промисловість

С
696,2
24129,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D
2366,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е
19215,0
227017,2

Будівництво

F
2176,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H
2765,0
6013,4

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

Інформація та телекомунікації

J

Фінансова та страхова діяльність

K

Операції з нерухомим майном

L
5219,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

M
4,7
4,7

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N
105,2
16708,6

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O
965,8
1046,0

Освіта

P

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q
886,5
1021,5

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R
823,9
48257,8

Надання інших видів послуг

S
7,0
17,7

________________________ 

1  Дані можуть бути уточнені.

Інформацію оновлено 10 Червня 2024 p.