Витрати на охорону навколишнього природного середовища
за видами економічної діяльності у 2022 році1

 (у фактичних цінах; тис.грн)
 
Код за
КВЕД-2010
Усього
У тому числі
капітальні інвестиції
поточні витрати
Усі види економічної діяльності
 
467156,4
47574,3
419582,1

Сільське, лісове та рибне господарство

А
12937,3
2704,4
10232,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В
2382,3
2382,3

Переробна промисловість

С
30956,8
10309,2
20647,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D
2832,4
2832,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е
325146,4
33153,1
291993,3

Будівництво

F
2226,2
2226,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G
0,7
0,7

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H
5560,2
5560,2

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

Інформація та телекомунікації

J

Фінансова та страхова діяльність

K

Операції з нерухомим майном

L
1856,7
14,0
1842,7

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N
23953,8
5,1
23948,7

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O
1624,8
219,7
1405,1

Освіта

P

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q
2217,2
84,1
2133,1

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R
55352,2
1045,0
54307,2

Надання інших видів послуг

S
109,4
39,7
69,7

________________________ 

1  Дані можуть бути уточнені.

Інформацію оновлено 10 Червня 2024 p.