Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин
за категоріями стаціонарних джерел забруднення у 2022 році1

 
Кількість викинутих у атмосферне повітря забруднюючих речовин, т
сірки
діоксид
діоксид
азоту
оксид
вуглецю
неметанові
леткі
органічні
сполуки
поліарома-
тичні
вуглеводні
тверді
частинки
Тч2,5
тверді
частинки
Тч10
аміак
Усього
254,2
706,1
1121,5
267,0
0,6
543,5
537,5
150,0
у тому числі
 
 
 
 
 
 
 
 
Енергетика
128,9
423,9
621,1
110,7
0,0
37,4
220,9
0,2
Виробництво
26,8
83,9
249,2
142,2
91,5
185,7
12,9
Сільське господарство
6,6
0,8
3,9
6,1
291,8
122,6
126,4
Відходи
0,0
0,2
0,2
Інші стаціонарні джерела викидів
91,9
197,5
247,1
8,0
0,6
122,8
8,3
10,3

______________________

1 Дані можуть бути уточнені.

Інформацію оновлено 06 Червня 2024 p.