Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю
в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення
у 2022 році1

 
Кількість
підприємств,
які мали викиди
забруднюючих
речовин і парникових
газів, одиниць
Кількість викидів
забруднюючих
речовин і парникових
 газів, т
2022
у % до
2021
Всього забруднюючих речовин і парникових газів
180
4844,6
86,7

у тому числі

 
 
 

метали та їх сполуки

54
4,2
43,7

з них

 
 
 

свинець

6
0,0
100,0

мідь

6
0,0
70,0

нікель

8
0,1
94,1

хром

12
0,1
124,4

цинк

8
0,0
81,8

арсен

3
0,0
76,9

метан

127
984,7
92,1

неметанові леткі органічні сполуки

148
267,0
94,8

оксид вуглецю

171
1121,5
89,6

діоксид та інші сполуки сірки

90
283,3
83,2

з них

 
 
 

діоксид сірки

69
254,2
82,4

сполуки азоту

172
895,3
97,2

з них

 
 
 

діоксид азоту

153
706,1
100,5

оксид азоту

103
35,9
81,1

аміак

37
150,0
88,8

речовини у вигляді твердих суспендованих частинок

146
1267,4
74,7

стійкі органічні забруднювачі

3
0,6

з них

 
 
 

поліароматичні вуглеводні (ПАВ)

3
0,6

інші

24
20,6
101,1
Крім того, викиди діоксиду вуглецю, млн.т
159
0,5
94,0

_______________________________

1 Дані можуть бути уточнені.

Інформацію оновлено 06 Червня 2024 p.