Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення
за видами економічної діяльності (секція за КВЕД) у 2022 році1

 
Код за
КВЕД-
2010
Кількість викидів
забруднюючих
речовин і
парникових газів
Крім того,
кількість викидів
діоксиду вуглецю
т
2022
% до
2021
т
2022
% до
2021
Усі види економічної діяльності
 
4844,6
86,7
484598,5
94,0

Сільське, лісове та рибне господарство

А
1188,7
86,0
24747,9
89,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В
487,1
109,8
52456,6
122,5

Переробна промисловість

С
2335,1
90,5
177924,3
83,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D
406,3
102,9
206833,0
102,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е
28,8
343,6
654,1
256,7

Будівництво

F
24,9
32,7
112,3
84,5

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G
46,5
19,3
8541,4
112,4

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H
48,4
56,1
3506,3
71,8

Тимчасове розміщування й організація харчування

I
0,1
69,5
18,0
70,0

Інформація та телекомунікації

J
2,1
61,3
177,8
20,3

Фінансова та страхова діяльність

K

Операції з нерухомим майном

L
1,9
209,0
133,2
87,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N
0,3
59,5
52,7
53,7

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O
144,4
60,4
1898,2
33,8

Освіта

P
53,5
90,3
2640,2
74,4

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q
75,7
104,4
4902,3
68,2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R
0,8
146,5
0,2
100,0

Надання інших видів послуг

S

_____________________________ 

1  Дані можуть бути уточнені.

Інформацію оновлено 06 Червня 2024 p.