Використання палива за окремими видами економічної діяльності
у 2018 році

 
Використано1,
тис.т
Частка використання за окремими видами
економічної діяльності, %
сільське,
лісове
та рибне
господарство
промисловість
будівництво
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
підприємства та організації інших видів діяльності
Всього, умовного палива
1094,2
5,2
37,3
1,3
7,5
6,6
у тому числі
 
 
 
 
 
 
Вугілля кам’яне
21,3
54,3
0,0
15,1
28,4
Газ природний, млн.м3
469,0
0,6
43,0
0,1
0,7
2,5
Торф неагломерований паливний
238,6
99,1
0,9
Дрова  для опалення, тис.м3
224,6
7,2
36,0
0,1
0,7
15,0
Брикети, котуни та подібні види твердого палива з торфу
79,2
0,7
7,5
0,1
0,2
45,2
Бензин моторний
32,3
7,1
6,7
2,0
4,2
12,1
Газойлі (паливо дизельне)
155,5
18,9
7,4
2,5
31,2
7,7
Мазути паливні важкі
1,4
59,9
29,4
10,7
Пропан і бутан скраплені
16,2
2,0
7,8
0,7
0,4
3,7

Оливи та мастила нафтові; дистиляти нафтові важкі

2,0
21,2
35,6
2,8
37,6
2,8
Бітум нафтовий
11,4
54,6
38,3
7,1

1Дані підприємств, організацій та установ про використання палива на виробничо-експлуатаційні та комунально-побутові потреби, з урахуванням обсягів реалізованих населенню та роздрібного продажу через автозаправні станції.

 

Запаси палива

(станом на 01.01.2019)

 

Обсяг запасів 
палива,
тис.т
Приріст, зниження (–) запасів до
1 січня 2018р., %
Вугілля кам’яне
4,7
–33,9
Газ природний, тис.м3
21,7
–38,9
Торф неагломерований паливний
95,6
–13,9
Дрова  для опалення, тис.м3
48,1
55,2
Брикети, котуни та подібні види твердого палива з торфу
16,3
2,4
Бензин моторний
33,9
16,7
Газойлі (паливо дизельне)
31,3
–13,9
Мазути паливні важкі
0,0
–98,7
Пропан і бутан скраплені
1,8
372,9
Оливи та мастила нафтові; дистиляти нафтові важкі
0,5
–34,2
Бітум  нафтовий
1,7
308,0

 

Структура витрат палива за напрямками використання у 2018 році

(відсотків)
 
Використано1
У тому числі
на перетворення
в інші види палива та енергію
для
неенергетичних цілей
кінцеве використання1
втрати при розподілі, транспортуванні
та зберіганні
Всього
100,0
32,0
0,9
64,1
3,0
Вугілля кам’яне
100,0
66,4
33,6
Газ природний
100,0
35,7
58,4
5,9
Торф неагломерований паливний
100,0
94,3
5,7
Дрова  для опалення
100,0
45,7
54,3
Брикети, котуни та подібні види твердого палива з торфу
100,0
29,9
68,4
1,7
Бензин моторний
100,0
100,0
0,0
Газойлі (паливо дизельне)
100,0
0,0
100,0
Мазути паливні важкі
100,0
59,9
40,1
Пропан і бутан скраплені
100,0
0,1
99,9
Оливи та мастила нафтові; дистиляти нафтові важкі
100,0
100,0
Бітум  нафтовий
100,0
45,3
54,7

1Дані про використання палива на виробничо-експлуатаційні та комунально-побутові потреби  підприємств, організацій та установ, з урахуванням обсягів реалізованих населенню та роздрібного продажу через автозаправні станції.

 

 

Інформацію оновлено 24 Червня 2019 p.