Потужність і відпуск енергії за джерелами постачання енергії
за  2017 рік

  Установлена       електрична      потужність,  тис.кВт Обсяг відпуску  електричної    енергії, млн.кВт×год Установлена       теплова             потужність,  Гкал/год Обсяг                відпуску теплової енергії,                 тис. Гкал
Усього
26,3
91,4
1559
1537,7
у тому числі
 
 
 
 
теплові електростанції
8,8
63,3
теплоелектроцентралі
17,5
28,1
165
201,3
атомні електростанції
вітрові електростанції
сонячні електростанції
гідроелектростанції
теплогенеруючі установки, котельні
1394
1335,8
інші енергогенеруючі установки
0,6

 

Використання теплоенергії та електроенергії
за основними видами економічної діяльності в 2017 році1

 
Теплоенергія,
Гкал
Електроенергія,
тис. кВт.год
обсяг
використання теплоенергії -
усього
витрати на виробництво продукції (виконання робіт)
обсяг використання електроенергії
усього
витрати  на виробництво продукції (виконання
робіт)
Усього
901788
557211
760722
574177
Сільське, лісове та рибне господарство
25376
24148
47528
44759
Промисловість
544161
511149
459393
437861
добувна промисловість і розроблення кар'єрів
32211
31272
20343
19959
переробна промисловість
494024
477176
366387
351325
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
17268
2341
38830
34723
водопостачання; каналізація, поводження з відходами
658
360
33833
31854
Будівництво
827
645
18105
16845
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
2370
202
39032
13707
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
16136
3464
39698
32596
Тимчасове розміщування й організація харчування
1304
6297
1001
Інформація та телекомунікації
2953
2628
7998
4635
Фінансова та страхова діяльність
363
923
Операції з нерухомим майном
19977
14699
53286
15629
Професійна, наукова та технічна діяльність
1527
244
3521
994
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
1299
25
10357
1639
Державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування
155351
5
36063
3481
Освіта
48463
2
15183
379
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
78563
21614
490
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
2676
974
78
Надання інших видів послуг
442
750
83

1Без урахування обсягів, відпущених населенню.

 

Інформацію оновлено 26 Червня 2018p.