Постачання та використання енергії

 

Потужність і відпуск енергії за джерелами постачання енергії
за 2019 рік

 
Установлена
електрична
потужність,
тис.кВт
Обсяг
відпуску
електричної 
енергії,
млн.кВт год
Установлена
теплова
потужність,
Гкал/год
Обсяг
відпуску
теплової
енергії,
тис. Гкал
Усього
21,0
68,4
1561
1287,2
у тому числі
 
 
 
 
теплові електростанції
к
к
теплоелектроцентралі
11,8
6,5
к
к
атомні електростанції
вітрові електростанції
сонячні електростанції
к
к
гідроелектростанції
теплогенеруючі установки, котельні
1443
1240,3
електрокотли
1
0,8
інші установки
к
к
 

Використання теплоенергії та електроенергії
за основними видами економічної діяльності в 2019 році1

 
Теплоенергія,
Гкал
Електроенергія,
тис. кВт.год
обсяг
використання теплоенергії -
усього
витрати  на виробництво продукції (виконання робіт)
обсяг використання електроенергії
усього
витрати на виробництво продукції (виконання
робіт)
Усього
729014
434409
797636
572184
Сільське, лісове та рибне господарство
18699
18211
41545
38966
Промисловість
435085
408570
478779
465439
добувна промисловість і розроблення кар'єрів
14207
13809
19950
19599
переробна промисловість
402700
390731
391339
382224
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
17109
3467
34799
31774
водопостачання; каналізація, поводження з відходами
1069
563
32691
31842
Будівництво
578
402
14781
13726
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
1949
28
31872
3222
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
15022
2942
26325
18268
Тимчасове розміщування й організація харчування
609
2661
831
Інформація та телекомунікації
2484
2224
7974
5820
Фінансова та страхова діяльність
112
852
Операції з нерухомим майном
6848
837
99226
14613
Професійна, наукова та технічна діяльність
933
117
1299
393
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
1011
53
11058
3146
Державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування
135280
46
44873
6559
Освіта
43143
13429
255
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
64922
979
21958
870
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
2339
1004
76
Надання інших видів послуг

1Без урахування обсягів, відпущених населенню.

 

Інформацію оновлено 25 Червня 2020 p.