Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності
у 2018 році1

 
Код за
КВЕД-2010
Усього,
одиниць
У тому числі
підприємства
фізичні особи-підприємці
одиниць
у відсотках
до загальної кількості підприємств
одиниць
у відсотках
до загальної кількості фізичних осіб-підприємців
Усього
 
39248
5917
100,0
33331
100,0
Сільське, лісове та рибне господарство
A
1436
1013
17,1
423
1,3
Промисловість
B+C+D+E
2527
757
12,8
1770
5,3
Будівництво
F
889
436
7,4
453
1,4
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
21672
1649
27,9
20023
60,1
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
H
2676
373
6,3
2303
6,9
Тимчасове розміщування й організація харчування
I
1264
113
1,9
1151
3,4
Інформація та телекомунікації
J
1750
146
2,5
1604
4,8
фінансова та страхова діяльність
K
152
38
0,6
114
0,3
Операції з нерухомим майном
L
1352
649
11,0
703
2,1
Професійна, наукова та технічна діяльність
M
1844
351
5,9
1493
4,5
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
691
194
3,3
497
1,5
Освіта
P
167
28
0,5
139
0,4
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Q
606
69
1,1
537
1,6
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
185
25
0,4
160
0,5
Надання інших видів послуг
S
2037
76
1,3
1961
5,9

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

 

Інформацію оновлено 05 Листопада 2019 p.