Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності
у 2018 році1

 
Код за КВЕД-2010
Усього,
осіб
У тому числі
підприємства
фізичні особи-підприємці
осіб
у відсотках
до загальної кількості зайнятих працівників
осіб
у відсотках
до загальної кількості зайнятих працівників
Усього
 
175246
109727
100,0
65519
100,0
Сільське, лісове та рибне господарство
A
12268
11543
10,5
725
1,1
Промисловість
B+C+D+E
48778
43510
39,7
5268
8,0
Будівництво
F
6215
5370
4,9
845
1,3
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
62366
25262
23,0
37104
56,6
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
H
12646
6024
5,5
6622
10,1
Тимчасове розміщування й організація харчування
I
6213
1292
1,2
4921
7,5
Інформація та телекомунікації
J
2762
807
0,7
1955
3,0
Фінансова та страхова діяльність
K
246
122
0,1
124
0,2
Операції з нерухомим майном
L
4166
3186
2,9
980
1,5
Професійна, наукова та технічна діяльність
M
3767
1814
1,7
1953
3,0
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
2879
2005
1,8
874
1,3
Освіта
P
378
164
0,1
214
0,3
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Q
9001
8030
7,3
971
1,5
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
619
311
0,3
308
0,5
Надання інших видів послуг
S
2942
287
0,3
2655
4,1

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

 

Інформацію оновлено 05 Листопада 2019 p.