Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності у 2018 році1

 
Код за КВЕД-2010
Усього,
осіб
У тому числі
підприємства
фізичні особи-підприємці
осіб
у відсотках
до загальної кількості найманих працівників
осіб
у відсотках
до загальної кількості найманих працівників
Усього
 
140097
107909
100,0
32188
100,0
Сільське, лісове та рибне господарство
A
11170
10868
10,1
302
0,9
Промисловість
B+C+D+E
46819
43321
40,1
3498
10,9
Будівництво
F
5689
5297
4,9
392
1,2
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
41987
24906
23,1
17081
53,1
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
H
10264
5945
5,5
4319
13,4
Тимчасове розміщування й організація харчування
I
5028
1258
1,2
3770
11,7
Інформація та телекомунікації
J
1106
755
0,7
351
1,1
Фінансова та страхова діяльність
K
124
114
0,1
10
0,0
Операції з нерухомим майном
L
3354
3077
2,9
277
0,9
Професійна, наукова та технічна діяльність
M
2155
1695
1,6
460
1,4
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
2320
1943
1,8
377
1,2
Освіта
P
215
140
0,1
75
0,2
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Q
8460
8026
7,4
434
1,3
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
450
302
0,3
148
0,5
Надання інших видів послуг
S
956
262
0,2
694
2,2

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

 

Інформацію оновлено 05 Листопада 2019 p.