Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності у 2018 році1

 
Код за
КВЕД-2010
Усього,
тис.грн.
У тому числі
підприємства
фізичні особи-підприємці
тис.грн
у відсотках
до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг)
тис.грн
у відсотках
до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг)
Усього
 
190544709,8
172898020,0
100,0
17646689,8
100,0
Сільське, лісове та рибне господарство
A
10136473,9
9872828,1
5,7
263645,8
1,5
Промисловість
B+C+D+E
38404888,9
36937656,7
21,4
1467232,2
8,3
Будівництво
F
3761398,7
3328110,5
1,9
433288,2
2,4
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
125546395,1
116057013,0
67,1
9489382,1
53,8
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
H
5996096,7
3039332,7
1,8
2956764,0
16,7
Тимчасове розміщування й організація харчування
I
855459,2
358207,2
0,2
497252,0
2,8
Інформація та телекомунікації
J
1178547,7
222645,2
0,1
955902,5
5,4
Фінансова та страхова діяльність
K
95113,3
19963,8
0,0
75149,5
0,4
Операції з нерухомим майном
L
2297450,3
2004395,2
1,2
293055,1
1,7
Професійна, наукова та технічна діяльність
M
837626,3
298272,2
0,2
539354,1
3,1
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
711973,6
485035,5
0,3
226938,1
1,3
Освіта
P
56200,6
28734,9
0,0
27465,7
0,2
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Q
326356,1
194045,1
0,1
132311,0
0,7
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
71069,7
22229,1
0,0
48840,6
0,3
Надання інших видів послуг
S
269659,7
29550,8
0,0
240108,9
1,4

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

 

Інформацію оновлено 05 Листопада 2019 p.