Показники діяльності суб’єктів господарювання з розподілом за їх розмірами1

 
Усього
У тому числі
підприємства
фізичні особи-підприємці
Усього
великі
середні
малі
з них
Усього
суб’єкти середнього підприємництва
суб’єкти
малого підприємництва
з них
мікропідприємства
суб’єкти мікропідприємництва
Кількість суб’єктів господарювання, одиниць
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016
47063
5041
5
302
4734
3953
42022
14
42008
41764
2017
42157
5597
10
294
5293
4496
36560
15
36545
36300
2018
39248
5917
12
314
5591
4729
33331
21
33310
32975
Кількість суб’єктів господарювання на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016
451
48
0
3
45
38
403
0
403
401
2017
405
54
0
3
51
43
351
0
351
349
2018
378
57
0
3
54
46
321
0
321
318
Кількість зайнятих працівників, осіб
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016
167300
99514
9728
61315
28471
11510
67786
1360
66426
61790
2017
165335
102096
15532
57192
29372
12640
63239
1739
61500
56777
2018
175246
109727
22219
58370
29138
11998
65519
2219
63300
56925
Кількість найманих працівників, осіб
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016
123361
97597
9728
61274
26595
9802
25764
1346
24418
20026
2017
126622
99943
15532
57149
27262
10696
26679
1724
24955
20477
2018
140097
107909
22219
58331
27359
10334
32188
2198
29990
23950
Обсяг реалізованої продукції, (товарів, послуг), тис.грн
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016
116585318,8
104722664,9
26680546,0
62073763,7
15968355,2
5345786,5
11862653,9
1037405,6
10825248,3
9388499,3
2017
165999195,9
151572119,3
27534167,3
103386907,3
20651044,7
7256549,7
14427076,6
1323492,2
13103584,4
11392761,3
2018
190544709,8
172898020,0
41711852,9
105524655,9
25661511,2
8352739,5
17646689,8
1989108,5
15657581,3
14040187,8

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

 

Інформацію оновлено 05 Листопада 2019 p.