Обсяг реалізованих послуг по Волинській області
у І кварталі 2020 року

 
 
Код за
КВЕД-2010
Обсяг реалізованих послуг, тис.грн
У т.ч. реалізовано послуг населенню
усього, тис.грн
у % до загального обсягу
Усього
 
1658522,0
389762,9
23,5
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
H
805417,3
133130,4
16,5
Наземний і трубопровідний транспорт
49
632093,0
94326,1
14,9
Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту
52
к
к
к
Поштова та кур'єрська діяльність
53
к
к
к
Тимчасове розміщування й організація харчування
I
34573,4
22421,2
64,9
Інформація та телекомунікації
J
91191,6
54323,6
59,6
Видавнича діяльність
58
11448,0
8693,1
75,9
Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів
59
к
к
к
Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення
60
к
к
к
Телекомунікації (електрозв'язок)
61
56507,8
39870,0
70,6
Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність
62
9817,8
89,3
0,9
Надання інформаційних послуг
63
5165,8
1178,4
22,8
Операції з нерухомим майном
L
420343,1
23454,7
5,6
Професійна, наукова та технічна діяльність
M
81009,4
11937,7
14,7
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку
69
14495,3
2029,0
14,0
Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування
70
18440,5
Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження
71
28423,9
6560,9
23,1
Наукові дослідження та розробки
72
к
к
к
Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку
73
11206,1
58,9
0,5
Інша професійна, наукова та технічна діяльність
74
к
к
к
Ветеринарна діяльність
75
5973,7
1469,9
24,6
Діяльність у сфері адміністративно-го та допоміжного обслуговування
N
91054,7
23556,7
25,9
Освіта
P
71337,4
69039,1
96,8
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
Q
53202,0
45830,0
86,1
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
3705,7
3152,1
85,1
Надання інших видів послуг
S
6687,4
2917,4
43,6

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 09 Червня 2020 p.