Обсяг реалізованих послуг по Волинській області
у ІІ кварталі 2020 року

 
Код за  КВЕД-2010
Обсяг реалізованих послуг, тис.грн
У т. ч. реалізовано послуг населенню
усього, тис.грн
у % до загального обсягу
Усього
 
1414192,0
203221,4
14,4

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H
682064,0
36287,6
5,3

Наземний і трубопровідний транспорт

49
532959,1
14857,1
2,8

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52
к
к
к

Поштова та кур'єрська діяльність

53
к
к
к

Тимчасове розміщування й організація харчування

I
6087,7
2077,3
34,1

Інформація та телекомунікації

J
100059,6
51588,3
51,6

Видавнича діяльність

58
10771,4
8268,4
76,8
Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів
59
Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення
60
4101,3
к
к

Телекомунікації (електрозв'язок)

61
65527,2
40909,5
62,4

Комп'ютерне програмування, консуль-тування та пов'язана з ними діяльність

62
14679,6
к
к

Надання інформаційних послуг

63
4980,1
1197,9
24,1

Операції з нерухомим майном

L
376875,0
14622,7
3,9
Професійна, наукова та технічна діяльність
M
68112,5
10621,2
15,6
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку
69
13781,9
1781,2
12,9
Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування
70
9023,5
Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження
71
29114,7
6189,8
21,3
Наукові дослідження та розробки
72
к
к
к
Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку
73
8474,4
115,8
1,4

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

74
к
к
к
Ветеринарна діяльність
75
6188,2
1534,6
24,8
Діяльність у сфері адміністративно-го та допоміжного обслуговування
N
109685,4
26000,6
23,7
Освіта
P
32386,9
31085,8
96,0
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
Q
32371,8
27502,2
85,0
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
1342,9
1120,3
83,4

Надання інших видів послуг

S
5206,2
2315,4
44,5

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 08 Вересня 2020 p.