Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
за видами економічної діяльності

 
 
Код за КВЕД-2010
2010
2011
2012
тис.грн
у % до
підсумку
тис.грн
у % до
підсумку
тис.грн
у % до
підсумку
Промисловість1
B+C+D+E
8126485,6
100,0
10492691,4
100,0
11298246,2
100,0
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
B
229458,9
2,8
320872,8
3,0
153538,0
1,4
Переробна промисловість
C
6580986,8
81,0
8465062,7
80,7
9145282,2
80,9
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
10+11+12
3038475,9
37,4
3584772,1
34,2
3752214,7
33,2
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13+14+15
114564,4
1,4
127642,2
1,2
162896,4
1,4
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність
16+17+18
960168,7
11,8
1336898,0
12,7
1422557,8
12,6
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
к
к
к
к
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
к
к
к
к
к
к
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22+23
337045,9
4,1
416248,4
4,0
594898,6
5,3
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів
24+25
274186,0
3,4
502821,3
4,8
467461,6
4,1
машинобудування
26+27+28+29+30
1000635,1
12,3
1515725,0
14,4
1635255,4
14,5
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
26
90796,2
1,1
72040,8
0,7
44822,1
0,4
виробництво електричного устатковання
27
22499,0
0,3
44645,1
0,4
56503,6
0,5
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань
28
510769,6
6,3
767964,0
7,3
749706,0
6,6
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
29+30
376570,3
4,6
631075,1
6,0
784223,7
7,0
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання
31+32+33
779146,1
9,6
890496,6
8,5
1005961,1
8,9
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
1185472,0
14,6
1559701,6
14,9
1858384,9
16,5
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
E
130567,9
1,6
147054,3
1,4
141041,1
1,2
 
Продовження
 
Код за КВЕД-2010
2013
2014
2015
тис.грн
у % до
підсумку
тис.грн
у % до
підсумку
тис.грн
у % до
підсумку
Промисловість1
B+C+D+E
10906266,6
100,0
13682926,9
100,0
19425759,3
100,0
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
B
125126,0
1,1
96852,1
0,7
143530,0
0,7
Переробна промисловість
C
8908245,4
81,7
11731130,9
85,7
16940647,8
87,2
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
10+11+12
3476092,6
31,9
4327453,1
31,6
6527635,3
33,6
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13+14+15
145455,2
1,3
206269,4
1,5
281667,4
1,4
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність
16+17+18
1618200,9
14,8
2082244,7
15,2
3109460,9
16,0
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
к
к
к
к
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
к
к
к
к
к
к
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22+23
559111,7
5,1
802592,7
5,9
1330978,7
6,9
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів
24+25
289897,2
2,7
328985,4
2,4
397043,9
2,0
машинобудування
26+27+28+29+30
1661298,5
15,2
2419466,5
17,7
3424668,7
17,6
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
26
40621,3
0,4
37999,5
0,3
47149,8
0,2
виробництво електричного устатковання
27
57274,9
0,5
70750,9
0,5
91126,2
0,5
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань
28
810788,5
7,4
1144763,1
8,4
1609394,9
8,3
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
29+30
752613,8
6,9
1165953,0
8,5
1676997,8
8,6
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання
31+32+33
1038726,4
9,5
1422003,2
10,4
1616880,5
8,3
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
1731573,2
15,9
1693418,3
12,4
2154805,9
11,1
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
E
141322,0
1,3
161525,6
1,2
186775,6
1,0
 
Продовження
 
Код за КВЕД-2010
2016
2017
2018
тис.грн
у % до
підсумку
тис.грн
у % до
підсумку
тис.грн
у % до
підсумку
Промисловість1
B+C+D+E
23378320,5
100,0
29214702,4
100,0
33423174,2
100,0
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
B
133485,5
0,6
136593,7
0,5
191793,8
0,6
Переробна промисловість
C
18695646,4
79,9
23781444,0
81,4
27413195,0
82,0
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
10+11+12
5907485,7
25,3
7838612,6
26,8
8430787,1
25,2
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13+14+15
371732,8
1,6
615588,1
2,1
785997,6
2,4
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність
16+17+18
4251105,1
18,2
4990836,4
17,1
6267292,0
18,8
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
к
к
к
к
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
к
к
к
к
к
к
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22+23
1555378,2
6,7
1735148,2
5,9
2060004,4
6,2
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів
24+25
469487,1
2,0
763906,9
2,6
1002400,4
3,0
машинобудування
26+27+28+29+30
4010739,8
17,2
5167748,8
17,7
5500971,8
16,5
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
26
37952,6
0,2
21139,3
0,1
14078,8
0,0
виробництво електричного устатковання
27
114566,7
0,5
166726,5
0,6
183908,3
0,6
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань
28
1871716,3
8,0
2211723,6
7,5
2429938,9
7,3
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
29+30
1986504,2
8,5
2768159,4
9,5
2873045,8
8,6
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання
31+32+33
1891275,9
8,1
2298197,9
7,9
2799008,9
8,4
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
4320835,3
18,5
4977043,5
17,0
5431728,5
16,2
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
E
228353,3
1,0
319621,2
1,1
386456,9
1,2
 
Продовження
 
Код за КВЕД-2010
2019
20202
тис.грн
у % до
підсумку
тис.грн
у % до
підсумку
Промисловість1
B+C+D+E
34410926,8
100,0
35492570,0
100,0
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
B
к
к
68925,0
0,2
Переробна промисловість
C
28280242,5
82,2
28769540,0
81,1
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
10+11+12
8523493,2
24,8
9448738,0
26,6
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13+14+15
824416,0
2,4
754211,7
2,1
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність
16+17+18
6287855,4
18,3
6703303,7
18,9
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
к
к
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
к
к
к
к
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22+23
2059467,2
6,0
2430453,4
6,8
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів
24+25
1098190,0
3,2
918948,4
2,6
машинобудування
26+27+28+29+30
5937607,3
17,3
4734563,0
13,3
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
26
к
к
к
к
виробництво електричного устатковання
27
407391,0
1,2
232543,0
0,7
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань
28
к
к
к
к
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
29+30
3512428,6
10,2
2580003,4
7,3
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання
31+32+33
2852143,0
8,3
2998644,9
8,4
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
5485698,9
15,9
6044119,6
17,0
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
E
к
к
609985,4
1,7

1 Дані сформовані за функціональним підходом (спосіб узагальнення даних, за яким показники діяльності підприємств формуються за однорідними видами економічної діяльності) із урахуванням розподілу даних структурних підрозділів підприємства, які розташовані в інших адміністративно-територіальних угрупуваннях, ніж саме підприємство.

2 Дані попередні.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 25 Червня 2021 p.