Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2017 році1
(остаточні дані)

(тис.грн)
 
Код за КВЕД-2010
Січень
Січень- лютий
Січень- березень
Січень- квітень
Січень- травень
Січень- червень
Січень- липень
Січень-серпень Січень-вересень Січень-жовтень Січень-листопад Січень-грудень
Промисловість
B+C+D+Е
2483478,8
4592853,3
7082940,6
8952058,6
10925085,6
12910495,2
14757314,8
16704076,2
19119174,2
21460115,1
24132324,1
27101860,7
Добувна та переробна промисловість
B+C
1698195,3
3141489,7
5028234,1
6539266,9
8259989,3
10032352,1
11657911,5
13392827,0
15578454,1
17539241,0
19624954,6
21910644,2
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
6183,4
15754,4
26695,7
40778,0
55056,1
69251,1
83793,8
96917,4
106462,7
113193,5
124644,0
132154,3
Переробна промисловість
С
1692011,9
3125735,3
5001538,4
6498488,9
8204933,2
9963101,0
11574117,7
13295909,6
15471991,4
17426047,5
19500310,6
21778489,9
з неї
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
10-12
413049,5
837999,5
1430243,4
1937235,0
2495343,0
3026018,7
3573441,9
4061779,7
4699723,0
5306427,5
5978538,8
6732400,1
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
30639,4
76215,0
123753,9
158710,0
198853,3
236588,9
277340,3
321135,9
377328,5
432859,8
492377,6
542717,5
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
299817,2
628984,1
1018835,2
1348216,8
1733197,4
2131804,8
2521519,2
2912794,3
3337502,5
3784154,1
4234277,8
4649096,3
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
8289,3
15971,0
23450,0
29345,8
36185,9
43057,7
53144,9
61561,1
69980,3
81556,4
93501,1
104885,8
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
7326,9
19731,2
32710,7
46682,9
54552,9
67952,4
81395,3
92712,6
102668,2
111593,4
130871,2
151018,9
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
84614,5
160011,3
265938,8
376292,0
500652,3
610108,2
728403,4
930626,0
1101836,4
1274541,1
1468213,9
1650805,8
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
35195,5
84451,1
144219,5
194523,3
251656,8
305519,0
354361,7
408677,7
475122,4
545162,7
612655,7
674807,4
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
703284,6
1037376,9
1482528,2
1751024,0
2101349,6
2535099,2
2787866,3
3116583,6
3686993,6
4042515,8
4420212,7
4987188,9
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
770310,2
1421727,9
2009814,4
2349441,0
2585781,8
2781825,7
2985685,2
3180100,2
3392384,0
3753962,6
4322346,2
4987771,8
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
14973,3
29635,7
44892,1
63350,7
79314,5
96317,4
113718,1
131149,0
148336,1
166911,5
185023,3
203444,7

1Інформація підготовлена за результатами державного статистичного спостереження «Економічні показники короткострокової статистики промисловості». Дані за видами діяльності сформовані за однорідними продуктами відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010) (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2018р.).

 

 

Інформацію оновлено 13 Березня 2018