Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2018 році 1
(остаточні дані)

(тис.грн)
 
Код за КВЕД-2010
Січень
Січень- лютий
Січень- березень
Січень- квітень
Січень- травень
Січень- червень
Січень- липень
Січень-серпень Січень-вересень Січень-жовтень Січень-листопад Січень-грудень
тис.грн у % до всієї  реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
2531466,5
5087268,3
7801191,6
9996349,6
12262836,1
14563781,6
16901465,6
19195326,8
21703409,3
24384668,2
27355478,2
30897875,3
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
1814347,8
3652710,9
5637811,3
7504190,4
9524294,4
11582447,4
13663026,4
15702582,5
17957763,0
20249199,6
22599846,4
25341655,9
82,0
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
2305,0
6889,4
28391,0
53475,3
72184,0
94423,2
110430,0
118864,6
135038,3
158046,5
177111,5
187756,4
0,6
Переробна промисловість
С
1812042,8
3645821,5
5609420,3
7450715,1
9452110,4
11488024,2
13552596,4
15583717,9
17822724,7
20091153,1
22422734,9
25153899,5
81,4
з неї
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
10-12
563046,8
1075823,7
1651899,9
2206131,6
2837915,4
3396895,6
4056468,2
4652856,7
5259400,5
5973406,1
6730970,3
7577679,3
24,5
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
46434,4
99370,2
157719,8
200390,0
252739,8
301405,5
354468,9
415367,7
472628,2
534187,3
595884,9
679122,4
2,2
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
437442,4
875890,9
1370914,5
1803840,7
2280921,7
2766513,7
3228862,2
3711635,9
4195260,0
4710647,0
5249645,2
5671776,0
18,4
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
24690,4
38691,4
52606,1
67179,9
84136,0
97813,9
114982,6
131509,8
142683,3
155383,8
170112,5
185141,7
0,6
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
100315,6
207356,6
309757,9
421287,0
565436,4
730162,1
912063,7
1103007,2
1272452,0
1455886,5
1671947,0
1855332,1
6,0
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
73270,5
139757,7
215653,1
278860,2
352632,6
427595,2
508698,4
591319,1
680200,7
785371,0
886679,0
974840,4
3,2
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
392729,6
837017,8
1210738,2
1626787,0
1996923,9
2466698,6
2844379,9
3203334,9
3785845,5
4204783,9
4574599,0
5377483,3
17,4
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
698401,9
1396649,1
2105060,4
2414252,8
2640606,2
2863691,5
3100276,1
3333741,1
3565344,4
3932282,2
4529862,7
5305427,0
17,2
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
18716,8
37908,3
58319,9
77906,4
97935,5
117642,7
138163,1
159003,2
180301,9
203186,4
225769,1
250792,4
0,8

1 Інформація підготовлена за результатами державного статистичного спостереження "Економічні показники короткотермінової статистики промисловості". Дані за видами діяльності сформовані за однорідними продуктами відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010) (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2019р.).

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 12 Березня 2019 p.