Структура обсягів реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у 2017 році1 (остаточні дані)

(відсотків)
 
Код за КВЕД-2010
Січень
Січень-лютий
Січень-березень
Січень-квітень
Січень-травень
Січень-червень
Січень-липень
Січень-серпень Січень-вересень Січень-жовтень Січень-листопад Січень-грудень
Промисловість
B+C+D+Е
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
68,4
68,4
71,0
73,1
75,6
77,7
79,0
80,2
81,5
81,7
81,3
80,8
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
0,3
0,3
0,4
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
Переробна промисловість
С
68,1
68,1
70,6
72,6
75,1
77,2
78,4
79,6
80,9
81,2
80,8
80,3
з неї
 
 
 
 
 
             
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
10-12
16,6
18,2
20,2
21,6
22,8
23,4
24,2
24,3
24,6
24,7
24,8
24,8
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
1,2
1,7
1,7
1,8
1,8
1,8
1,9
1,9
2,0
2,0
2,0
2,0
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
12,1
13,7
14,4
15,1
15,9
16,5
17,1
17,4
17,5
17,6
17,5
17,2
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
0,3
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,6
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
3,4
3,5
3,8
4,2
4,6
4,7
4,9
5,6
5,8
5,9
6,1
6,1
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
1,4
1,8
2,0
2,2
2,3
2,4
2,4
2,4
2,5
2,5
2,5
2,5
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
28,3
22,6
20,9
19,6
19,2
19,6
18,9
18,7
19,3
18,8
18,3
18,4
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
31,0
31,0
28,4
26,2
23,7
21,6
20,2
19,0
17,7
17,5
17,9
18,4
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
0,6
0,6
0,6
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

1Інформація підготовлена за результатами державного статистичного спостереження «Економічні показники короткострокової статистики промисловості». Дані за видами діяльності сформовані за однорідними продуктами відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010) (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2018р.).

 

Інформацію оновлено 13 Березня 2018