Індекси промислової продукції за видами діяльності
за січень 2019 року

(відсотків)
 
Код за КВЕД-2010
Січень 2019р. до грудня 2018р.
Січень 2019р. до січня 2018р.
Промисловість
B+C+D
81,6
96,2
Добувна та переробна промисловість
B+C
79,7
96,1
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
52,6
42,6
Переробна промисловість
C
79,9
96,6
з неї
 
 
 
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
10-12
55,1
99,7
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
72,7
109,7
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
87,2
109,0
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
163,0
282,2
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
64,7
103,5
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
78,6
103,6
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
119,9
85,6
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
95,8
96,9

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 01 Березня 2019 p.