Індекси промислової продукції за видами діяльності
у січні–лютому 2021 року

(відсотків)
 
Код за
КВЕД-2010
Лютий 2021
до
січня 2021
Лютий 2021
до
лютого 2020
Січень–лютий
2021 до
січня–лютого
2020
Промисловість
B+C+D
113,1
104,9
102,3
Добувна та переробна промисловість
B+C
115,4
104,5
101,7
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
124,3
114,8
98,5
Переробна промисловість
С
115,3
104,4
101,7
з неї
 
 
 
 
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
10-12
106,2
96,7
98,2
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
144,9
77,0
71,9
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
93,1
127,9
127,3
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
к
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
77,5
53,8
61,3
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
113,2
94,2
111,9
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
105,7
74,1
78,1
машинобудування
26-30
120,8
96,3
92,2
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
95,8
109,5
107,9

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності  статистичної  інформації."

 

Інформацію оновлено 29 Березня 2021 p.