Індекси промислової продукції за видами діяльності
у січні–березні 2021 року

(відсотків)
 
Код за
КВЕД-2010
Березень 2021
до
лютого 2021
Березень 2021
до
березня 2020
Січень–
березень
2021 до
січня–
березня
2020
Промисловість
B+C+D
110,8
118,2
107,7
Добувна та переробна промисловість
B+C
112,0
118,6
107,5
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
115,0
110,2
102,7
Переробна промисловість
С
111,9
118,7
107,5
з неї
 
 
 
 
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
10-12
105,3
102,9
99,8
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
114,5
126,1
87,0
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
119,4
160,8
138,2
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
к
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
153,8
84,1
68,8
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
130,6
80,6
95,8
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
128,7
87,4
81,6
машинобудування
26-30
109,2
115,4
99,7
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
99,9
114,0
109,8

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності  статистичної  інформації."

 

Інформацію оновлено 28 Квітня 2021 p.