Індекси промислової продукції за видами діяльності
у січні–травні 2020 року

(відсотків)
 
Код за КВЕД-2010
Травень 2020 до
квітня 2020
Травень 2020 до
травня 2019
Січень–травень 2020 до
січня–травня 2019
Промисловість
B+C+D
103,4
74,0
85,6
Добувна та переробна промисловість
B+C
103,9
72,2
84,6
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
107,2
81,7
63,7
Переробна промисловість
C
103,9
72,1
84,7
з неї
 
 
 
 
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
10-12
103,8
97,3
99,4
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
214,7
47,5
70,8
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
122,7
92,5
88,9
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
к
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
91,8
109,6
119,3
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
135,4
76,3
87,7
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання
24, 25
77,5
66,2
83,9
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
116,2
54,6
77,5
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
98,6
96,7
96,2

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 30 Червня 2020 p.