Індекси промислової продукції за видами діяльності
у січні–червні 2021 року

(відсотків)
 
Код за
КВЕД-2010
Червень 2021
до
травня
2021
Червень 2021
до
червня
2020
Січень–червень 2021 до
січня–червня 2020
Промисловість
B+C+D
107,3
112,9
115,9
Добувна та переробна промисловість
B+C
108,3
113,2
116,4
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
160,0
147,3
101,2
Переробна промисловість
С
108,0
113,0
116,4
з неї
 
 
 
 
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
10-12
101,0
97,8
100,4
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
113,5
145,8
126,7
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
95,8
125,9
138,7
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
к
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
198,8
73,8
59,3
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
116,6
105,2
101,5
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
106,6
90,6
89,8
машинобудування
26-30
118,5
106,1
116,8
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
97,1
109,6
111,4

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації."

 

Інформацію оновлено 28 Липня 2021 p.