Індекси промислової продукції за видами діяльності
у січні–жовтні 2019 року

(відсотків)
 
Код за КВЕД-2010
Жовтень 2019
до
вересня 2019
Жовтень 2019
до
жовтня 2018
Січень–жовтень 2019 до
січня–жовтня 2018
Промисловість
B+C+D
103,9
87,1
95,6
Добувна та переробна промисловість
B+C
103,0
86,9
95,7
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
76,4
29,7
48,3
Переробна промисловість
C
103,1
87,5
96,3
з неї
 
 
 
 
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
10-12
109,4
71,0
96,3
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
117,2
80,9
81,8
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
97,1
94,8
103,5
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
к
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
214,1
67,0
112,2
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
101,5
97,6
105,4
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання
24, 25
115,9
82,9
98,9
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
96,7
95,1
87,4
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
114,7
89,2
94,2

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності  статистичної  інформації.

 

Інформацію оновлено 28 Листопада 2019 p.