Індекси промислової продукції за видами діяльності
у січні–листопаді 2018 року

(відсотків)
 
Код за КВЕД-2010
Листопад 2018 до жовтня 2018
Листопад 2018 до листопада  2017
Січень-листопад 2018
до січня-листопада 2017
Промисловість
B+C+D
101,6
95,0
103,4
Добувна та переробна промисловість
B+C
100,8
94,8
103,5
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
87,2
94,6
95,0
Переробна промисловість
C
100,9
94,8
103,6
з неї
 
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
10-12
100,4
98,0
99,5
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
103,8
99,5
106,8
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
104,4
109,3
106,3
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
1
1
1
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
111,7
132,3
101,2
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
101,1
93,9
95,8
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання
24, 25
97,1
119,1
119,7
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
98,6
80,0
97,4
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
110,8
96,6
102,2

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 27 Грудня 2018 p.