Індекси промислової продукції за основними видами діяльності
у січні–листопаді 2017року

(відсотків)
 
Код за КВЕД-2010
Листопад 2017р.
до
жовтня 2017р.
Листопад 2017р.
до
листопада 2016р.
Січень-листопад 2017р. до
січня-листопада 2016р.
Промисловість
B+C+D
106,0
106,0
105,3
Добувна та переробна промисловість
B+C
105,1
107,0
105,7
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
122,6
104,9
82,5
Переробна промисловість
C
105,0
107,1
106,1
з неї
 
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
103,8
106,3
99,0
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
104,0
121,7
126,2
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
103,8
104,9
109,4
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
98,5
100,0
118,3
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
99,2
97,4
90,1
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
94,7
107,5
97,6
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання
24, 25
111,6
129,3
117,9
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
107,5
112,1
108,4
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
115,2
97,1
101,1

 

Інформацію оновлено 27 Грудня 2017