Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2017 році

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)
 
Код за КВЕД-2010
Січень
Січень- лютий
Січень- березень
Січень- квітень
Січень- травень
Січень- червень
Січень- липень
Січень-серпень Січень-вересень Січень-жовтень Січень-листопад
Промисловість
B+C+D
113,7
107,6
110,2
107,4
108,7
108,8
107,6
107,0
105,4
105,2
105,3
Добувна та переробна промисловість
B+C
116,7
108,7
111,5
108,2
109,5
109,6
108,2
107,7
105,9
105,6
105,7
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
85,0
92,9
91,2
71,8
77,9
81,4
85,7
84,5
83,9
80,9
82,5
Переробна промисловість
C
117,1
108,9
111,9
108,9
110,1
110,1
108,6
108,1
106,2
106,0
106,1
з неї
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
88,9
90,9
95,5
96,4
98,5
98,9
98,6
97,9
97,9
97,9
99,0
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
136,0
123,6
123,4
125,2
128,7
132,1
132,7
129,8
127,6
126,7
126,2
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
117,0
110,0
114,5
113,4
114,0
114,5
111,1
110,7
110,7
109,9
109,4
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
123,2
130,6
148,0
156,3
149,9
139,9
133,1
123,2
122,5
121,0
118,3
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
103,4
132,7
105,3
95,8
86,8
92,1
88,3
90,0
90,7
89,7
90,1
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
111,4
90,8
98,6
92,8
95,6
94,4
94,1
94,4
94,4
96,5
97,6
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання
24, 25
148,9
134,7
128,2
124,6
123,6
120,4
116,8
113,9
116,4
116,7
117,9
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
122,5
110,8
113,9
106,5
109,3
110,3
108,5
107,4
107,3
108,0
108,4
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
98,6
100,9
101,7
102,1
101,8
102,3
102,4
101,2
101,7
101,6
101,1

 

Інформацію оновлено 27 Грудня 2017