Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2018 році

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)
 
Код за КВЕД-2010
Січень
Січень- лютий
Січень- березень
Січень- квітень
Січень- травень
Січень- червень
Січень- липень
Січень-серпень Січень-вересень Січень-жовтень Січень-листопад
Промисловість
B+C+D
105,0
107,6
105,7
106,8
106,4
107,1
107,7
107,2
105,1
104,4
103,4
Добувна та переробна промисловість
B+C
107,0
109,8
106,6
107,5
107,0
107,7
108,3
107,7
105,3
104,6
103,5
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
119,2
87,3
86,3
89,3
91,8
115,6
103,7
93,7
92,0
95,1
95,0
Переробна промисловість
C
106,9
110,0
106,8
107,7
107,2
107,6
108,3
107,9
105,5
104,7
103,6
з неї
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
10-12
110,6
111,2
106,7
104,8
102,5
102,6
102,9
103,3
99,2
99,8
99,5
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
108,4
102,0
109,2
112,3
114,5
111,2
110,4
110,1
108,4
107,6
106,8
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
111,7
115,1
111,4
109,4
108,0
107,0
109,2
106,9
105,8
105,9
106,3
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
118,4
82,1
101,4
98,9
105,8
99,7
98,2
96,2
97,8
99,1
101,2
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
102,0
103,3
94,6
95,5
94,3
96,4
97,8
98,1
96,6
96,0
95,8
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
158,0
132,0
121,2
112,1
113,4
113,1
117,1
118,7
117,8
119,8
119,7
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
102,8
105,6
100,8
104,3
102,5
102,5
101,9
102,8
101,0
99,5
97,4
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
94,2
94,6
99,9
101,5
102,1
102,1
102,6
103,1
102,4
102,9
102,2

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 27 Грудня 2018 p.