Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2016 році
(уточнені дані)

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)
  Код за КВЕД-2010
Січень
Січень- лютий
Січень- березень
Січень- квітень
Січень- травень
Січень- червень
Січень- липень
Січень-серпень Січень-вересень Січень-жовтень Січень-листопад Січень-грудень
Промисловість
B+C+D
95,3
95,1
94,0
93,4
94,7
94,3
94,6
95,4
96,9
98,0
99,2
100,2
Добувна та переробна промисловість
B+C
93,4
93,9
92,9
92,4
93,9
93,4
93,8
94,6
96,3
97,4
98,7
99,7
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
44,3
43,2
67,1
75,1
68,5
68,2
67,5
71,3
71,3
72,6
70,5
70,5
Переробна промисловість
C
94,7
95,3
93,5
92,9
94,6
94,1
94,4
95,2
96,9
98,0
99,3
100,4
з неї
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
100,0
96,7
90,9
86,9
85,5
82,6
81,5
81,8
83,5
85,3
88,0
89,2
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
86,0
103,6
104,7
105,6
103,2
98,9
96,3
97,2
98,6
97,9
96,7
94,5
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
96,1
103,1
99,9
101,6
105,0
106,9
111,1
111,6
109,5
109,9
111,4
111,9
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
110,5
98,3
89,0
79,9
81,7
87,3
90,5
92,4
87,7
86,9
87,1
88,9
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
120,6
111,3
111,0
121,0
124,2
103,1
104,4
106,2
102,3
104,8
101,0
96,4
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
92,8
104,9
95,1
99,5
101,5
100,5
99,5
99,9
100,7
99,1
98,8
99,0
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання
24, 25
87,5
106,1
111,6
119,0
124,3
122,4
117,1
123,5
122,0
122,9
119,1
120,2
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
81,9
83,6
83,5
86,1
87,6
87,1
88,4
89,0
89,6
90,0
91,2
92,6
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
106,3
103,1
102,5
100,7
101,2
101,6
102,2
102,7
103,1
103,4
104,5
105,4

 

Інформацію оновлено 27 Лютого 2017