Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні 2019 року

 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
2559438,5
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
1781484,5
69,6
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
6017,9
0,2
Переробна промисловість
С
1775466,6
69,4
з неї
 
 
 
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
10-12
565306,0
22,1
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
49690,8
1,9
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
429287,1
16,8
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
27822,5
1,1
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
113864,5
4,4
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
86674,6
3,4
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
323473,3
12,6
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
754798,8
29,5
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
23155,2
0,9

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 07 Березня 2019 p.