Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–лютому 2021 року

 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої
промислової продукції
(товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї
реалізованої
продукції
Промисловість
B+C+D+Е
6109035,6
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
к
к
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
к
к
Переробна промисловість
С
4592595,2
75,2
з неї
 
 
 
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
10-12
1366550,8
22,4
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
249376,0
4,1
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
1231691,5
20,2
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
106083,6
1,7
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
220628,0
3,6
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
94731,6
1,6
машинобудування
26-30
838440,0
13,7
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
1437605,7
23,5
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
к
к

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 06 Квітня 2021 p.