Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–березні 2019 року

 
 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
7979110,8
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
5934124,9
74,4
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
30604,4
0,4
Переробна промисловість
С
5903520,5
74,0
з неї
 
 
 
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
10-12
1766864,6
22,1
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
173018,8
2,2
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
1376147,7
17,2
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
103275,2
1,3
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
339106,3
4,2
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
259245,4
3,2
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
1223308,4
15,3
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
1972606,5
24,7
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
72379,4
0,9

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 10 Травня 2019 p.