Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні-квітні 2020 року

 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
9319046,3
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
7339008,1
78,8
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
7849,4
0,1
Переробна промисловість
С
7331158,7
78,7
з неї
 
 
 
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
10-12
2387725,7
25,6
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
192417,5
2,1
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
1625280,5
17,4
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
202937,5
2,2
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
460942,9
4,9
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
253009,0
2,7
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
1432928,0
15,4
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
1854539,8
19,9
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
125498,4
1,3

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 04 Червня 2020 p.