Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–травні 2021 року

 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої
промислової продукції
(товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї
реалізованої
продукції
Промисловість
B+C+D+Е
16002375,2
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
12769455,1
79,8
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
21296,4
0,1
Переробна промисловість
С
12748158,7
79,7
з неї
 
 
 
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
10-12
3814454,2
23,8
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
443905,3
2,8
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
3646042,8
22,8
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
207873,3
1,3
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
730765,3
4,6
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
281977,9
1,8
машинобудування
26-30
2150025,1
13,4
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
3048906,9
19,1
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
184013,2
1,1

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 09 Липня 2021 p.