Обсяг реалізованої промислової продукції
за основними видами діяльності у січні–травні 2017 року

  Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
10921905,2
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
8284637,8
75,9
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
55056,1
0,5
Переробна промисловість
С
8229581,7
75,4
з неї
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
2513246,0
23,0
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
198853,3
1,8
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
1739213,2
15,9
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
36185,9
0,3
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
54552,9
0,5
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
500652,3
4,6
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
251656,8
2,3
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
2102390,1
19,2
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
2557952,9
23,4
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
79314,5
0,7

 

Інформацію оновлено 06 Липня 2017