Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–травні 2019 року

 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
12690060,4
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
10058409,8
79,3
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
51269,6
0,4
Переробна промисловість
С
10007140,2
78,9
з неї
 
 
 
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
10-12
3050216,5
24,0
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
296613,1
2,3
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
2304964,9
18,2
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
185060,1
1,5
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
695776,1
5,5
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
451874,3
3,6
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
1861514,4
14,7
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
2507292,9
19,7
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
124357,7
1,0

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 09 Липня 2019 p.