Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–червні 2019 року

 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
15323718,6
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
12463223,4
81,3
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
61342,1
0,4
Переробна промисловість
С
12401881,3
80,9
з неї
 
 
 
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
10-12
3626238,3
23,7
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
347910,9
2,3
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
2764959,7
18,0
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
224611,1
1,5
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
858802,4
5,6
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
534833,8
3,5
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
2652767,4
17,3
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
2708457,9
17,7
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
152037,3
1,0

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 06 Серпня 2019 p.