Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні-липні 2020 року

 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
16401597,3
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
13585892,3
82,8
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
24585,8
0,1
Переробна промисловість
С
13561306,5
82,7
з неї
 
 
 
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
10-12
4471005,3
27,3
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
346413,0
2,1
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
2950289,6
18,0
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
359006,7
2,2
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
1071070,2
6,5
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
432447,9
2,6
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
2527512,0
15,4
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
2592415,9
15,8
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
223289,1
1,4

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 07 Вересня 2020 p.