Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–липні 2019 року

 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
17724832,6
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
14649334,8
82,7
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
69995,3
0,4
Переробна промисловість
С
14579339,5
82,3
з неї
 
 
 
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
10-12
4252193,8
24,0
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
419726,4
2,4
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
3265834,1
18,4
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
269275,5
1,5
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
1060826,0
6,0
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
620813,4
3,5
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
3044956,6
17,2
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
2896096,5
16,3
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
179401,3
1,0

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 05 Вересня 2019 p.