Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
за січень-липень 2018 року

  Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
16896225,1
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
13661648,9
80,9
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
110430,0
0,7
Переробна промисловість
С
13551218,9
80,2
з неї
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
4053014,3
24,0
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
354836,6
2,1
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
3228862,2
19,1
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
1
1
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
114982,6
0,7
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
914570,4
5,4
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
506946,7
3,0
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
2844991,6
16,8
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
3096413,1
18,3
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
138163,1
0,8

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 05 Вересня 2018