Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні-серпні 2020 року

 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
19336771,0
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
16228610,8
84,0
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
30343,8
0,2
Переробна промисловість
С
16198267,0
83,8
з неї
 
 
 
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
10-12
5150603,6
26,6
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
416128,7
2,2
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
3448225,5
17,8
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
410480,9
2,1
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
1287426,9
6,7
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
496910,3
2,6
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
3335117,6
17,2
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
2851181,0
14,7
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
256979,2
1,3

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 07 Жовтня 2020 p.