Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–серпні 2019 року

 
 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
19967816,8
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
16683816,4
83,6
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
77310,7
0,4
Переробна промисловість
С
16606505,7
83,2
з неї
 
 
 
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
10-12
4865775,7
24,4
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
482298,4
2,4
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
3684451,8
18,5
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
312799,3
1,6
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
1258779,6
6,3
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
709018,4
3,6
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
3400766,5
17,0
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
3077712,1
15,4
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
206288,3
1,0

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 07 Жовтня 2019 p.