Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
за січень-вересень 2018 року

  Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
21766999,8
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
18034994,5
82,9
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
135038,3
0,6
Переробна промисловість
С
17899956,2
82,3
з неї
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
5334625,8
24,5
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
472995,9
2,2
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
4195260,0
19,3
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
1
1
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
142683,3
0,7
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
1274993,2
5,9
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
678370,7
3,1
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
3786430,8
17,4
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
3551703,4
16,3
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
180301,9
0,8

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 05 Листопада 2018