Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності
у січні–вересні 2017 року

  Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
19161858,2
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
15618968,6
81,5
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
106462,7
0,5
Переробна промисловість
С
15512505,9
81,0
з неї
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
4716576,1
24,6
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
377328,5
2,0
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
3355991,8
17,5
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
69980,3
0,4
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
102668,2
0,5
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
1101836,4
5,8
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
475122,4
2,5
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
3686937,7
19,2
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
3394553,5
17,7
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
148336,1
0,8

 

Інформацію оновлено 07 Листопада 2017