Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності
у січні–жовтні 2017 року

  Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
21514222,4
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
17589567,7
81,7
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
113193,5
0,5
Переробна промисловість
С
17476374,2
81,2
з неї
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
5332564,7
24,8
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
432859,8
2,0
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
3802975,1
17,7
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
81556,4
0,4
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
111593,4
0,5
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
1274820,5
5,9
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
545162,7
2,5
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
4042459,9
18,8
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
3757743,2
17,5
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
166911,5
0,8

 

Інформацію оновлено 06 Грудня 2017