Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
за січень-жовтень 2018 року

  Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
24390212,9
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
20257937,3
83,1
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
158046,5
0,7
Переробна промисловість
С
20099890,8
82,4
з неї
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
5979778,2
24,5
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
535096,8
2,2
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
4710647,0
19,3
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
1
1
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
155383,8
0,6
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
1458393,2
6,0
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
783396,0
3,2
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
4205366,3
17,2
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
3929089,2
16,1
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
203186,4
0,8

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 05 Грудня 2018 p.